فارسی
چهارشنبه 14 خرداد 1399 - الاربعاء 11 شوال 1441
مناجات و دعا
ارسال پرسش جدید

فرازی از مناجات حضرت امیر علیه السلام - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات حضرت امیر علیه السلام - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

اگر بتواند از عذاب آن روز،پسرانش و همسرش و برادرش و خويشانش كه او را در بر مى‏گيرند و هركه در روى زمين است بها بدهد سپس اين بها دادن او را نجات دهد هرگز!همانا عذاب الهى آتشى شعله‏ور است،بركننده پوست اعضا براى سوزاندن است!

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا مرا در اين ماه به سوى كارهاى شايسته هدايت فرما، و حاجتها و آرزوهايم را برآور، اى آن كه نياز به روشنگرى و پرسش ندارد، اى آگاه به آنچه در سينه جهانيان است بر محمّد و خاندان پاكش درود فرست برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز شانزدهم  ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا مرا در اين ماه به همراهى و همسويى با نيكان توفيق ده، و از همنشينى با بدان دور بدار و به حق رحمتت به خانه آرامش جايم ده، و به پرستيدگى ات اى پرستيده جهانيان. برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا در در اين ماه طاعت فروتنان را نصيبم كن، و سينه ام را براى انابه همانند بازگشت خاضعان باز كن به امان دادنت اى امان ده هراسندگان.   برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا مرا در اين ماه از آلودگيها و ناپاكي ها پاك كن، و بر شدني هاى مورد تقديرت شكيبايم گردان، و به پرهيزگارى و هم نشينى با نيكان توفيقم ده، به ياریات اى نور چشم درماندگان   برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا مرا در اين ماه به پوشش و پاكدامنى بياراى، و به لباس قناعت و اكتفا به اندازه حاجت بپوشان و بر عدالت و انصاف وادارم نما، و مرا در اين ماه از هرچه مى ترسم ايمنى ده، به نگهدارى ات اى نگهدارنده هراسندگان.   برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح ...

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خداى در اين ماه نيكى را پسنديده من گردان، و نادرستي ها و نافرماني ها را مورد كراهت من قرار ده، و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان به يارى ات اى فريادرس دادخواهان.   برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا مرا در اين ماه از توكل كنندگان، و از رستگاران نزد خود، و از مقرّبان درگاهت قرار بده، به احسانت اى هدف جويندگان. برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا براى من در اين ماه بهره اى از رحمت گسترده ات قرار ده، و به جانب دلايل درخشانت راهنمايى كن، و به سوى خشنودى فراگيرت متوجه كن، به مهرت اى آرزوى مشتاقان. برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خداى در اين ماه مهرورزى به ايتام، و خواندن طعام، و آشكار كردن سلام، و همنشينى با اهل كرامت را نصبم فرما، به عطايت اى پناهگاه آرزومندان. برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا مرا در اين ماه بر روزه و شب زندارى اش يارى ده، و از لغزش ها و گناهانش دورم بدار، و ذكرت را همواره روزى ام كن، به توفيقت اى راهنماى گمراهان. برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا مرا در اين ماه به خاطر نزديك شدن به نافرمانی ات وامگذار، و با تازيانه هاى انتقامت عذاب مكن، و از موجبات خشمت دورم بدار، به فضل و عطاهايت، اى نهايت دلبستگى دل شدگان. برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا قرار ده مرا در اين ماه از آمرزش جويان، و از بندگان شايسته فرمانبردار، و از اولياى مقرّبت، به رأفتت اى مهربان ترين مهربانان برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

اگر راهنمایی تو نبود، من نمی دانستم تو که هستی! (فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی)

اگر راهنمایی تو نبود، من نمی دانستم تو که هستی! (فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی)
تو را به تو شناختم، و تو مرا بر هستی خود راهنمایی فرمودی، و به سوی خود خواندی، و اگر راهنمایی تو نبود، من نمی دانستم تو که هستی، سپاس خدای را که می خوانمش و او جوابم را می دهد، گرچه سستی می کنم هرگاه که او مرا می خواند   بِكَ عَرَفْتُكَ، وَ أَنْتَ ...

خدايا! هركس مرا به بدى قصد كند تو قصدش كن! (فرازی از دعای کمیل)

خدايا! هركس مرا به بدى قصد كند تو قصدش كن! (فرازی از دعای کمیل)
خدايا! هركس مرا به بدى قصد كند تو قصدش كن، و هركس با من مكر ورزد تو با او مكر كن، و مرا از بهره‌مندترين بندگانت نزد خود، و نزديك‌ترين‌شان در منزلت به تو، و مخصوص‌ترين‌شان در رتبه به پيشگاهت بگردان، زيرا اين همه به دست نيايد جز به فضل ...

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا در اين ماه براى برپاداشتن امرت نيرومند ساز مرا، و شيرينى ذكرت را به من بچشان، و اداى شكرت را به من الهام فرما، و به نگهدارى و پوششت نگاهم بدار، اى بيناترين بينندگان برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

فرازی از دعای صفوان معروف به دعای علقمه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای صفوان معروف به دعای علقمه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

از تو مى‏خواهم بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى،و غم و نگرانى و گرفتاريم را برطرف كنى،و مرا از مهمّ امورم كفايت نمايى‏ و قرضم را ادا كنى،و از تهيدستى و درماندگى پناهم دهى،

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا در اين ماه به من تيزهوشى و بيدارى عنايت فرما، و از بى خردى و اشتباه دورم ساز، و از هر خيرى كه در اين ماه نازل مى كنى، برايم بهره اى قرار ده، و به حق جودت اى جودمندترين جودمندان. برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
خدايا مرا در اين ماه به خشنودى ات نزديك كن، و از خشم و انتقامت بركنار دار، و به قرائت آياتت موفق كن، اى مهربان ترين مهربانان. برای مشاهده متن و ترجمه این دعا در مفاتیح اینجا را کلیک ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

اى سرورانم،نمى‏توانم ثناى شما را شماره كنم،و در امر مداح گفتن قدرت رسيدن به حقيقت شما را ندارم،و در مقام وصف نمودن،توانايى بيان منزلت شما در من نيست،و حال آنكه شما نور خوبان و هاديان نيكان و حجّتهاى خداى جبّاريد،