Azəri
Saturday 6th of June 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!
GÜNAHKARLARLA YOLDAŞLIĞIN MƏZƏMMƏTİ HAQQINDA RƏVAYƏTLƏR1. İmam Sadiq (ə) imam Baqirin (ə) dilindən belə nəql edir: “Atam Səccad (ə) mənə buyurdu: “Beş zümrə ilə yoldaş, həmsöhbət və dost olma.” Bu beş zümrənin kimlərdən ibarət olduğunu soruşdum. Atam buyurdu: “Yalançı ilə yoldaşlıqdan çəkin. O ilğım kimidir, uzağı yaxın, yaxını uzaq göstərər. Fasiqlə yoldaşlıqdan çəkin. O səni ...

ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA

ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA
Əmr As ibni Vailin oğlu və Peyğəmbər səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmin besətinin əvvəllərində bir dəstə adamla onu ələ salan və o Həzrəti “Əbtər (sonsuz) adlandıranlardandır. Hiyləgər Əmr As dönük yola və günaha qərq idi. Müaviyə onu özünün xüsusi müşaviri təyin edib onun alçaq hiylələrindən Əli (əleyhissalam)-ın əleyhinə istifadə edirdi. ...

VACİB VƏ VACİBDƏN DAHA VACİB NƏDİR?

VACİB VƏ VACİBDƏN DAHA VACİB NƏDİR?
Bir nəfər Əli (ə)-ın yаnınа gəlib dedi: – Yetмiş fərsənglik yоldаn burа gəlмişəм ki, səndən yeddi suаl sоruşам:1-Аsiмаnlаrdаn dа böyük оlаn nədir?2-Yerdən də geniş оlаn nədir?3-Yetiм uşаqdаn dа bаcаrıqsız оlаn nədir?4-Оddаn dа çоx yаndırаn nədir?5-Şаxtаdаn dа də sоyuq оlаn nədir?6-Dəryаdаn dа dаhа çоx ehtiyаcsız оlаn ...

Namaz şeytanı məhv edir

Namaz şeytanı məhv edir
Namaz unutqanlıq üçün dərman və Allahın zikri üçün vasitədirVƏHY MƏKTƏBİNDƏ NAMAZİbadət, onun fəlsəfəsi və şərtləri barəsində söhbətlər oldu. İndi isə ibadətin ən bariz nümunəsi olan “namaz” mövzusunu araşdıracağıq. Öncə Quran və hədisdə namazın məqamı ilə tanış olaq. Sonra isə onun xırdalığına və sirlərinə əl ataq. Beləliklə, ...

Namazın tərcüməsi

Namazın tərcüməsi
1.«Həmd» surəsinin tərcüməsi:«Bismillahir-rəhmanir-rəhim».Bismillah: – Başlayıram Allahın adı ilə ki, bütün kəmallara sahib olan və hər nöqsandan pakdır.Ərrəhman: – Rəhməti genişdir, sonsuzdur.Ərrəhim: – Rəhməti zati, əzəli və əbədidir.Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin: – Tə`rif, bütün yaranmışlara pərvəriş verən Allaha ...

İlahi qorxu

İlahi qorxu
Tәbliğә аid mövzulаrdаn biri dә Qurаn аyәsinin buyurduğudur:“Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdib, оndаn qоrхаnlаr Аllаhdаn bаşqа kimsәdәn qоrхmаzlаr”. Bu, din vә mәzhәb tәbliğаtçılаrının üzәrinә аğır mәsuliyyәt qоyаn аyәlәrdәndir: Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdәnlәr vә ilаhi pеyğаmlаrı хаlqа yеtirәnlәrdә iki хüsusiyyәt ...

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ
İbni Mülcəm o daş ürəkli və özünü müqəddəs kimi göstərən qatil 40-cı hicri ilində ramazan ayının 19-da səhər vaxtı məsciddə namaz qılarkən Əli (əleyhissalam)-ın başına zərbət endirdi. Əli (əleyhissalam)-ın yarılmış başından axan qan məscidin mehrabını Həzrətin al qanına qərq etdi. İmamı mənzilə apardılar.Əli (əleyhissalam) şəhadət səfəri və dost ...

Özünəpərəstiş süqut amilidir

Özünəpərəstiş süqut amilidir
Şirk və gizli küfr Şeyx Ənsari namazdan aldığı ləzzətdən ehtiyat edirdi. Hansı ki, əksər abidlərin arzusu belə bir ləzzətə çatmaqdır. Əgər mərifət əhli ilə sadə abid arasında bir bu qədər fərq varsa, mərifətlə cəhalət arasındakı fərqdən danışmağa dəyməz. Şeyx ehtiyat edirdi ki, namazdan aldığı ləzzət onunla Allah arasında pərdə ola. Əgər doğrudan da həmin ləzzət insanın ...

Qeybət haramdır!

Qeybət haramdır!
QEYBƏTİN HARAM OLMASI DƏLİLLƏRİMö`minin qeybəti dörd dəlilə əsasən haramdır: Qur`an dəlili, rəvayət dəlili, icma dəlili və ağıl dəlili.Birinci dəlil: Qur`ani-məcidin altı ayəsi qeybətin haram olduğunu təsdiqləyir:1. “Hucurat” surəsinin 11-ci ayəsində Allah-tәala üç şeyi qadağan edir: istehza və məsхərə, qeybət və pisliyə danışmaq, mö`mini çirkin və pis ləqəblə çağırmaq. Ayədə ...

Dua mərhəmətin, dəstəmaz namazın, namaz behiştin açarıdır”

Dua mərhəmətin, dəstəmaz namazın, namaz behiştin açarıdır”
 “Sizə təqva və daimi təfəkkürü vəsiyyət edirəm. Çünki bütün yaxşılıqların əsası düşünməkdir”.Həzrət Peyğəmbər (s):“Allah insanda üç xüsusiyyəti sevir: az danışmaq, az yatmaq, az yemək.” (“Əl-вaizul-ədədiyyə,” s. 147.)“Dua mərhəmətin, dəstəmaz namazın, namaz behiştin açarıdır.” ...

Günahkar gənc

Günahkar gənc
Molla Fəthullah Kaşani “Mənhəcus-sadiqin” təfsirində və Ayətullah Kəlbasi “Ənisül-ləyl” kitabında nəql edir:Malik Dinarın dövründə günahkar bir cavan dünyasını dəyişdiyi vaxt camaat onun cənazəsini gətirib bir zibilliyə atdı. Həmin gecə Malik Dinara yuxuda buyuruldu: “Bizim bəndəmizin bədəninə qüsl ver, onu kəfənə bürü və salehlərin ...

Böyük günahlar

Böyük günahlar
Böyük günahlar haqqında ayələr və onların tərcüməsiQur`ani-məciddə kəbirə günahlardan çəkinənləri mədh edən və onları müjdələyən ayələr mövcuddur.Birinci ayə: “Əgər qadağa qoyulmuş böyük günahlardan çəkinib onları tərk etsəniz sizin kiçik günahlarınızı örtər, sizi pak və çox gözəl bir məkana daxil edərik. ...

Şükür - ibadətin aydın nümunəsidir

Şükür - ibadətin aydın nümunəsidir
  Şükrün mərhələsi vardır. Bəzən dillə olur və bəzən də əməllə. Həqiqi şükür odur ki, Allahın nemətlərini O, təyin etidyi yerdə xərcləyəsən. “Ey iman gətirənlər, ruziniz etdiyimiz pak şeylərdən yeyin (yer üzündə sizin üçün yaratdığımız və pak olan şeylərin hamısından bəhrələnin) və əgər yalnız Allaha ibadət edirsinizsə, Ona ...

Şeytanın (lən) ən çox istifadə etdiyi anlar

Şeytanın (lən) ən çox istifadə etdiyi anlar
nsan həyatında bəzən elə şəraitlər yaranır ki, şeytan ondan silah kimi istifadə edir. İnsanın qatı düşməni hər an hazırlıqlıdır və öz nalayiq əməllərini hər an həyata keçirməyə cəhd edər. Ona görə də insan gərək hər an bu təhlükənin gələcəyini gözləsin. (Tebyan)Biz gərək şeytanın ən çox istifadə etdiyi zaman və məkanları tanıyaq ki, onunla mübarizə ...

Allah insanın ibadətinə möhtacdırmı?

Allah insanın ibadətinə möhtacdırmı?
Belə olmasaydı, nə üçün Allah elçilər göndərməli idi?Cavab: Əgər imkanlı bir şəxs möhtac bir insana kömək etmək istəyirsə və bu köməyi çatdırmaq üçün vasitə seçirsə, onu möhtac hesab etmək olmaz.Biz insanlar Allahın hidayətinə, yəni bizi doğru yola yönəltməsinə möhtacıq. Bu hidayət peyğəmbərlər vasitəsi ilə həyata ...

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!
 GÜNAHKARLARLA YOLDAŞLIĞIN MƏZƏMMƏTİ HAQQINDA RƏVAYƏTLƏR1. İmam Sadiq (ə) imam Baqirin (ə) dilindən belə nəql edir: “Atam Səccad (ə) mənə buyurdu: “Beş zümrə ilə yoldaş, həmsöhbət və dost olma.” Bu beş zümrənin kimlərdən ibarət olduğunu soruşdum. Atam buyurdu: “Yalançı ilə yoldaşlıqdan çəkin. O ilğım kimidir, uzağı yaxın, yaxını uzaq ...

ÜÇ GÖY MƏSCID

ÜÇ GÖY MƏSCID
ÜÇ GÖY MƏSCIDAllahın adı iləBakıdakı "Göy məscid" çoxlarımıza tanışdır. Lakin bu adla adlandırılan məscid yalnız bizim "Göy məscid" kimi tanıdığımız Əjcərbəy məscidi deyil. Bakı ilə yanaşı Təbriz və İrəvan şəhərində də məhz "Göy məscid"adı ilə məşhur olan tarixi memarlıq incilərindən sayılan ibadət ocaqlarımız vardır.Bakıda "Göy məscid"kimi ...

İslam və sevinc

İslam və sevinc
Mömin bir şəxsi sevindirən Əhli-beyti sevindirir, Əhli-beyti sevindirən isə Allahın Rəsulunu şad edir.Mömini sevindirməkMötəbər dini mənbələrdə bildirilir ki, mömini sevindirmək böyük ibadətdir. Allah yanında ən sevimli ibadətlərdən biri insanın öz mömin qardaşını sevindirməsidir. İmam Baqir (ə) buyurur: «Allah yanında ən sevimli ibadət möminin qəlbini ...

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ
TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏİmam Sadiq (ə): Dövlətli bir kişi, bahalı və faxir geyimlə Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəldi və oturdu. Yoxsul bir kişi də köhnə və çirkin bir paltarla daxil oldu və dövlətli kişinin yanında oturdu. Dövlətli ikişi paltarının ətəklərini yır- yığış etdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Qorxdun ki, onun yoxsulluğundan sənə bir şey keçsin?"Ərz etdi: Xeyir.Buyurdu: "Qorxdum ki, ...

İSLAM FƏLSƏFƏSİ

İSLAM FƏLSƏFƏSİ
İSLAM FƏLSƏFƏSİ İslam fəlsəfəsi mürəkkəb bir elm olaraq antologiya, qnoseologiya‒ idrak nəzəriyyələri‒ (Antologiya dinşünaslıq, teologiya, psixologiya və əsas bəhslərdən sayılan “vücud” və “mahiyyət” və bunların ətrafında gedən məsələlərlə bağlıdır.) kimi müxtəlif məsələlərdən bəhs edir. Bu məsələlər İslam aləmində çox mühüm və ...