Azəri
Saturday 15th of August 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA

ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA
Əmr As ibni Vailin oğlu və Peyğəmbər səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmin besətinin əvvəllərində bir dəstə adamla onu ələ salan və o Həzrəti “Əbtər (sonsuz) adlandıranlardandır. Hiyləgər Əmr As dönük yola və günaha qərq idi. Müaviyə onu özünün xüsusi müşaviri təyin edib onun alçaq hiylələrindən Əli (əleyhissalam)-ın əleyhinə istifadə edirdi. ...

İlahi qorxu

İlahi qorxu
Tәbliğә аid mövzulаrdаn biri dә Qurаn аyәsinin buyurduğudur:“Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdib, оndаn qоrхаnlаr Аllаhdаn bаşqа kimsәdәn qоrхmаzlаr”. Bu, din vә mәzhәb tәbliğаtçılаrının üzәrinә аğır mәsuliyyәt qоyаn аyәlәrdәndir: Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdәnlәr vә ilаhi pеyğаmlаrı хаlqа yеtirәnlәrdә iki хüsusiyyәt ...

NEMƏT YA ƏZAB

NEMƏT YA ƏZAB
 NEMƏT YA ƏZABTanrının öz bəndələrinə faydalı, dəyərli və çox böyük nemətlərindən biri övladdır.Övlad insan varlığının möhtəşəm artması və onun yaradıcılığının, xatirələrinin və dirçəlişinin nümunəsidir.Həzrəti Həsən Əsgəri (ə) dan belə bir rəvayət nəql olunub:«نعم العضد الولد» [1]Yəni övlad insan üçün qüvvətdir.Tanrının bu böyük neməti həm həyatda və həm ...

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ
TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏİmam Sadiq (ə): Dövlətli bir kişi, bahalı və faxir geyimlə Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəldi və oturdu. Yoxsul bir kişi də köhnə və çirkin bir paltarla daxil oldu və dövlətli kişinin yanında oturdu. Dövlətli ikişi paltarının ətəklərini yır- yığış etdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Qorxdun ki, onun yoxsulluğundan sənə bir şey keçsin?"Ərz etdi: Xeyir.Buyurdu: "Qorxdum ki, ...

Allahı necə vəsf edək?

Allahı necə vəsf edək?
Biz insanlar maddi və fiziki varlıq olduğumuz üçün vəsfimiz də maddidir. Metafizika aləmindən biliklərimiz az və məhduddur. Biz, Tanrı ilə ünsiyyət qurmaq istəyir və onu ləms etməyə can atırıq. Bu yolda hisslərimiz və müşahidələrimizdən yardım alırıq. Onların tanıtımı isə məhduddur. Buna görə bəzən Allahı da məhdud bir obyekdə, müəyyən bir məkanda və müəyyən ...

KƏRBƏLA TÜRBƏTİ BARƏDƏ RƏVAYƏTLƏR

KƏRBƏLA TÜRBƏTİ BARƏDƏ RƏVAYƏTLƏR
 Yüz illər boyunca Əhli-beytə məhəbbəti olanlar namaz vaxtı Kərbəla torpağının üstünə səcdə etməyi özlərinə fəxr biliblər. Kərbəla torpağı bütün torpaqlar içində ən fəzilətli olduğu üçün, onun üzərinə səcdə etmək də xüsusi üstünlüyə malikdir. İmam Hüseynin (ə) öz oğlu, aşuranın şahidi İmam Zeynülabidindən ...

Günahın iqtisadi amilləri

Günahın iqtisadi amilləri
İslamda sərvət, müəyyən mənada günaha zəmin yaradan amil kimi hesab olunur Bəzi hallarda iqtisadi məsələlər günahın yaranmasına səbəb olur. Günahın iqtisadi amilləri iki qismdir:1. Mal-dövlət.2. Yoxsulluq.Bəzi vaxtlar insan pulsuzluq üzündən tüğyan edir. Bəzən isə mal-dövlət insanı yoldan azdırır. Lakin burada bir mətləbə diqqət yetirmək lazımdır. O budur ki, ...

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ
İbni Mülcəm o daş ürəkli və özünü müqəddəs kimi göstərən qatil 40-cı hicri ilində ramazan ayının 19-da səhər vaxtı məsciddə namaz qılarkən Əli (əleyhissalam)-ın başına zərbət endirdi. Əli (əleyhissalam)-ın yarılmış başından axan qan məscidin mehrabını Həzrətin al qanına qərq etdi. İmamı mənzilə apardılar.Əli (əleyhissalam) şəhadət səfəri və dost ...

Ümidsizlik kafirlik əlamətidir

Ümidsizlik kafirlik əlamətidir
Dua edən insan Allah tərəfindən duaya dəvət olunduğunu və Allahın bu duanı qəbul edəcəyinə vəd verdiyini unutmamalıdır. Bütün varlıq aləminə hakim olan Allah üçün hər hansı duanı yerinə yetirmək heç bir çətinlik törətmir. İstər asan, istərsə də çətin bir iş Allahın yalnız bir əmri ilə həyata keçir. Bu səbəbdən də sonsuz qüdrət, bəsirət, kərəm, lütf, rəhmət sahibi olan Allaha dua ...

Təhəccüd, gecə, ibadət

Təhəccüd, gecə, ibadət
Günəş qürub etməklə gecə başlayır.  Onun müddəti, fəcr (Günəş doğmazdan öncə üfüqdə yaranan ilk işıqlanma) doğanadək olur.Quran, gecəni mühüm ilahi dəlillərdən hesab edir. Tanrı, gecəyə and içir və bununla da gecənin nə qədər əzəmətli olması aydın olur. (İnşiqaq: 16; Təkvir, 17; - Məcməül-bəyan: c. 9-10, səh. 677; Əl-kəşf, c.4, səh. ...

Allah insanın ibadətinə möhtacdırmı?

Allah insanın ibadətinə möhtacdırmı?
Belə olmasaydı, nə üçün Allah elçilər göndərməli idi?Cavab: Əgər imkanlı bir şəxs möhtac bir insana kömək etmək istəyirsə və bu köməyi çatdırmaq üçün vasitə seçirsə, onu möhtac hesab etmək olmaz.Biz insanlar Allahın hidayətinə, yəni bizi doğru yola yönəltməsinə möhtacıq. Bu hidayət peyğəmbərlər vasitəsi ilə həyata ...

MUSA VƏ QARDAŞININ TƏVAZÖKARLIĞI

MUSA VƏ QARDAŞININ TƏVAZÖKARLIĞI
M?H?BB?T İKSİRİALTMIŞ İKİNCİ HEKAYƏTMusa vƏ qardaşInIn tƏvazÖKarlIğIALTMIŞ İKİNCİ HEKAYƏTMusa vƏ qardaşInIn tƏvazÖKarlIğIHəzrət Musa (əleyhissalam) Ülul-Əzm Peyğəmbərlərdən biridir. Qardaşı Harun isə Musanın səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm risalətini yerinə yetirən Peyğəmbərlərdən sayılırdı. Onların vaxtında Misir torpaqlarında Firon hökumətlik edərək camaatı ...

Əxlaq aynası

Əxlaq aynası
XALQA ZÜLMXalqa zülm etmək çox çirkin, ağır və şeytani bir işdir. İnsan yol verdiyi ən kiçik zülmə görə qiyamət günü hesab verəsidir. «Ənbiya» surəsinin 47-ci ayəsində oxuyuruq: «Əgər sizin əməliniz xardal dənəsi ağırlıqda olsa belə ölçü üçün qiyamət səhnəsinə gətiriləcək və biz hesab ...

PULGIRIN CAVABI

PULGIRIN CAVABI
QIRX İKİNCİ HEKAYƏT PulGirin CavabI Osman ibni Əffan hicri 24-cü ilin başlanğıcında Ömər ibni Xəttabdan sonra xilafətə yetişdi. O, təqribən 12-il xəlifəlik edərək çərşənbə günü günorta zamanı evindəcə qətlə yetirildi. Şiə və sünnü tarixçilərinin yazdığına görə Osman öz xilafəti zamanında müsəlmanların malını ürəyi istədiyi kimi çapıb-talayır, İslam ölkəsinin ən böyük və ...

Nizam-intizam və vaxt bölgüsü

Nizam-intizam və vaxt bölgüsü
İşin inkişafında əsas rol oynayan məsələlərdən biri də nizam-intizamdır. Sözsüz ki, hər işə müəyyən edilmiş bir vaxt təyin olunmazsa, ntizam yaratmaq olmaz. Bizim dünyamız maddi və ötəri dünyadır. Ömrümüz qısa və məhduddur. Belə bir məhdudlaşdırılmış ömürlə bütün istəklərə çatmaq qeyri-mümkündür.Əslində, ...

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."
Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin (namaz qılanlarla birgə namaz qılın)”. (“Bəqərə” 43).“De: «Rəbbim ədalətə əmr etmişdir. Və «üzünüzü və diqqətinizi hər səcdə və namazda, hər namaz vaxtı və hər bir məsciddə (Allaha) yönəldin və din və itaəti yalnız Onun üçün xalisləşdirərək Onu ...

Çalğıçının əli iflic oldu

Çalğıçının əli iflic oldu
Məmun kənizlərə göstəriş verdi ki, İmam, bəylik məqamında oturduqdan sonra onun önünə gedib ona "xoş gəldin" desinlər. Kənizlər həzrətə tərəf  tələsdilər. Onlar İmama "xoş gəldin" desələr də İmam onlara heç bir iltifat göstərmədi. Məmun sarayında uzunsaqqallı, xoş görünüşlü Muxariq adlı  bir ud çalan var idi. O, məmuna dedi: " Həzrəti, ...

Namazın tərcüməsi

Namazın tərcüməsi
1.«Həmd» surəsinin tərcüməsi:«Bismillahir-rəhmanir-rəhim».Bismillah: – Başlayıram Allahın adı ilə ki, bütün kəmallara sahib olan və hər nöqsandan pakdır.Ərrəhman: – Rəhməti genişdir, sonsuzdur.Ərrəhim: – Rəhməti zati, əzəli və əbədidir.Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin: – Tə`rif, bütün yaranmışlara pərvəriş verən Allaha ...

Bəlalar – İlahi tərbiyədir. Bəla qarşısında səbirdən başqa yol yoxdur

Bəlalar – İlahi tərbiyədir. Bəla qarşısında səbirdən başqa yol yoxdur
Əllamə Təbatəbai deyir: “İlahi Övliyaların düçar olduqları bəlalar İlahi tərbiyədir ki, Allah həmin bəlalar vasitəsilə onları tərbiyə edər, kamala çatdırar. Və əslində bəla vilayət və dostluq üçün lazımlıdır”. (Tebyan)Təyyibə həyat o zaman həyata keçir ki, getdiyimiz yol Allahın təsdiq etdiyi yol olsun. Bəndə daima Allaha tərəf hərəkət edər. ...

Şeytanın (lən) ən çox istifadə etdiyi anlar

Şeytanın (lən) ən çox istifadə etdiyi anlar
nsan həyatında bəzən elə şəraitlər yaranır ki, şeytan ondan silah kimi istifadə edir. İnsanın qatı düşməni hər an hazırlıqlıdır və öz nalayiq əməllərini hər an həyata keçirməyə cəhd edər. Ona görə də insan gərək hər an bu təhlükənin gələcəyini gözləsin. (Tebyan)Biz gərək şeytanın ən çox istifadə etdiyi zaman və məkanları tanıyaq ki, onunla mübarizə ...